Kali-Carb Sp. z o.o.

ul. Śniadeckich 17/6
60-773 Poznań, Polska

Dział Administracyjny

Dział Techniczny

Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział KRS,
KRS 0000195698

NIP 618-16-78-096
REGON 250720048

Formularz kontaktowy


    * pola wymagane