Od lat zajmujemy się dystrybucją narzędzi skrawających

Dbamy o wysoką jakość wyrobów skrawających dostarczanych naszym klientom. W trosce nich dążymy do stałego rozwoju, nie tylko poprzez stały wzrost sprzedaży i umacnianie pozycji na rynku, ale przede wszystkim przez uzyskanie trwałego zaufania.

Dbamy o to, aby być solidnym i wiarygodnym partnerem. Dążymy do osiągnięcia możliwie jak najwyższego poziomu satysfakcji naszych klientów poprzez ciągłe podnoszenie poziomu obsługi klienta od momentu pierwszego kontaktu z potencjalnym nabywcą.

Na najwyższym poziomie

Wiemy, że realizacja powyższych zamierzeń wiąże się przede wszystkim z terminowym oraz kompleksowym wykonywaniem usług o najwyższym poziomie jakości, a gwarancją ich osiągnięcia są:

Zatrudnianie personelu o niezbędnej wiedzy, kwalifikacjach i wysokich umiejętnościach praktycznych, dążących do ciągłego ich doskonalenia

Współpraca z największymi i cenionymi producentami narzędzi skrawających

Odpowiedzialność każdego z pracowników za jakość swojej pracy

Ciągła analiza potrzeb klientów oraz dostosowywanie własnej oferty do tych wymagań

Regularna ocena skuteczności i efektywności przyjętej polityki oraz założonych celów

Stosowanie nowoczesnych technik zarządzania przedsiębiorstwem – w szczególności dotyczy to precyzyjnego określenia odpowiedzialności i uprawnień oraz stosowanie wspomagania informatycznego w procesach